BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bát Chánh Đạo

16/12A Đường số 12, Khu phố 4,
Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, TP HCM


 

Source: Tỳ khưu Minh Tấn (10-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-05-2008