BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bồ Đề (Tân Quy)

6B/1 Trần Xuân Soạn,
Phường Tân Hưng, Quận 7, TP HCM


 

Source: Bình Anson


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-05-2008