BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Bồ Đề Tịnh xá

78/14 Bình Giã, TP Vũng Tàu


Source: Bình Anson (01-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2009