BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bửu Hạnh

171/8 QL 1A, P. Bình Chiểu
Q. Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-03-2009