BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Đây Ông

Ấp Cây Quéo, Xã Thạnh Hoà 1,
Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang


Photos: Huyền Thanh (2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-04-2009