BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Diệu Quang

100 Trần Văn Quang
Phường 10, Quận Tân Bình, TP HCM


 

Source: Binh Anson 


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 08-05-2008