BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Định Quang

Xã Thủy Phương, Huyện Hương Thủy
Thừa Thiên Huế, Việt Nam


Source: Tỳ khưu Tuệ Tâm (07-2006)

Source: Tỳ khưu Chơn Hữu (2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-11-2007