BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Đông Phương

QL 1, số 317, Khu 5,
Thị trấn Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang


 

Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-05-2008