BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kampongnigrodha Kompong Chrây
(Chùa Hang)

Khóm A, Thị trấn Châu Thành,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh


Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-05-2008