BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Huyền Không I

Xã Hương Hồ, Huyện Hương Trà, Thành phố Huế


 

Tk Giới Ðức, Tuệ Tâm, Viên Minh, Pháp Tông
(từ trái sang phải)

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-05-2008