BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Khlang Ông
(Wat Suvanransi)

KP Minh An, Thị trấn Minh Lương,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại: 077-836214


Source: Huyền Thanh, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 19-12-2005