BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kinh 12

Ấp Sơn Bình, Xã Nam Thái Sơn
Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam


Source: Huyền Thanh, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 01-07-2006