BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Chantarangsay

164/235 Trần Quốc Thảo,
Phường 7, Quận 3, TP HCM


Source: Bình Anson


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-05-2008