BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Mã Tộc
(Chùa Dơi, Sêrây Têcô Mahatúp)

73 B, Lê Hồng Phong
Khóm 3, Phường 3, Thị xã Sóc Trăng[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-05-2008