BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Gia Kiến

Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long


Source: Huyền Thanh (11-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 26-11-2007