BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Khe-đon
(Pathumgirirangsay - Bothumkirirangsay)

Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Tân,
Thị xã Tây Ninh, Việt Nam


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-04-2006