BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kh'Leang

71 Mậu Thân, Thị xã Sóc Trăng


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-08-2008