BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Khoen-tà-tưng

Ấp Minh Hưng, Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành,
Kiên Giang, Việt Nam


Source: Huyền Thanh (06-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 01-07-2006