BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Láng Cát
(Ratanarangsi)

Đường Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, Tx. Rạch Giá, Việt Nam


 Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-02-2007