BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Munirangsay

36 Đại lộ Hòa Bình,
Thành phố Cần Thơ, Việt Nam


Tk Thạch Sam-Nang (Thiranatho)

Source: Diệu Định (05-2004)

Source: Internet

Photo: Hoa Lan (07-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 12-04-2006