BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ông Mẹt

50/1 Lê Lợi,
Khóm 2, Phường 1, Thị xã Trà Vinh.
Điện thoại: 074 867009


Source: Huyền Thanh (10-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 27-10-2006