BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pitukhosarangsay

27/18 Mạc Đĩnh Chi, Phường An Cư,
Quận Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 14-04-2006