BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Bodhivamsa Pothivong

1985-B Hồng Lạc,
Phường 10, Quận Tân Bình, TP HCM


Source: Bình Anson, 12-2002

Source: Bình Anson (2007, 2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 01-03-2008