BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pro-Len (Ba Leng)

Ấp Mỹ Tân, Xã Thiện Mỹ,
Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam


Tỳ khưu Panna-Satha

Source: Tu nữ Viên Dung (10-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 20-10-2005