BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Sim Minh Na Ram

Xã Cần Đăng, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang


Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 01-03-2008