BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Sôm-Xây

Ấp Phú Thọ, Xã Ô Lâm,
Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang.
ĐT: 076 - 272 135


Source: Huyền Thanh (11-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 26-11-2007