BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Tát Giồng

Xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng


Source: Internet


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-12-2005