BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Trà-ốt
(Kirisat Tray Menchey)

Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh


Source: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 18-05-2008