BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Khmer Xvây-Tôn

Khóm 3, Thị trấn Tri Tôn, An Giang


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam", Hà Nội, 1994 

Photos: Binh Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 03-03-2008