BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Kỳ Viên

610 Nguyễn Đình Chiểu,
Phường 3, Quận 3, TP HCMHòa thượng Hộ Tông

Tk Tăng Định

Tk Thiện Minh
 

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 11-05-2008