BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Linh Cổ

Ấp Thân Hoà, Thân Cửu Nghĩa,
Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
, Việt Nam


Source: Tỳ khưu Thiện Minh


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 19-10-2008