BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Linh Phú

Km 139, Quốc Lộ 20,
Xã Phú Sổ, Huyện Tân Phú, Tỉnh Ðồng Nai
, Việt Nam


Source: Đinh Văn Phước (01-2005)

Lễ Dâng Y Kathina 2005
(Photo: Tỳ khưu Tuệ Lực, 10-2005)

Photo: Bình Anson (02-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 11-04-2006