BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Nam Sơn

33/18 Tổ 29, đường Trần Xuân Độ,
Khóm Bình Sơn, P.6, Tp. Vũng Tàu
, Việt Nam


Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-02-2007