BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ngọc Đăng

Ấp Phú Tiên, Xã Trung Nghĩa,
Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long,
Việt Nam


Tỳ khưu Minh Thảo

Source: Huyền Thanh, 11-2006


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 03-11-2006