BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Ngọc Đạt

Ấp Đông, Xã Phước Tân,
Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson (2004, 2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-03-2008