BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Nguyên Thủy

33-A Đường 10, KP 1, Phường Cát Lái,
Quận 2, TP HCMTỳ khưu Pháp Chất

Source: Bình Anson (2003, 2004, 2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-03-2008