BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Núi Trầu
Wat Girivansa

Ấp Núi Trầu, Xã Hòa Điền,
Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam


Source: Huyền Thanh, 12-2005


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 19-12-2004