BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Bảo

44/448 Lý Thường Kiệt,
Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang


 

Tỳ khưu Bửu Hiền

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 15-05-2008