BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Luân
(Tuệ Tĩnh Đường Liên Hoa)

3 Lê Quý Đôn
Thành phố Huế, Việt Nam


Source: Tỳ khưu Tuệ Tâm (07-2006)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-05-2007