BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Pháp Quang

414/17 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCMTỳ khưu Minh Giác

[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 14-05-2008