BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phật Quang

KP 5, Phường Phước Hưng, Thị xã Bà Rịa,
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


Source: Bình Anson (11-2004)


Hòa thượng Bửu Hạnh
(1912-2003)

Source: Sopita (03-2005)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 20-03-2005