BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Hải

38 Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Phường 2, Thị xã Vũng Tàu


Tk Minh Hạnh Tk Minh Thắng

Source: Bình Anson, 11-2004


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-03-2008