BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Huệ
(Định Quán)

Km 90, Ấp Cây xăng, Xã Phù Tức,
Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai


Source: Bình Anson, 12-2001


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 25-01-2003