BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Quang

Thôn Vạn Quang, xã Phước Quang,
huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định


Source: Tỳ khưu Minh Tịnh, 02-2003


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 28-02-2003