BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Phước Quang

Ấp 1, Xã Hiệp Phước,
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (061) 848 141


 

Photos: Bình Anson (2008)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 10-03-2008