BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Quang Minh

Ấp 1, Xã Long An, Huyện Long Thành,
Tỉnh Ðồng Nai, Việt Nam


Source: Bình Anson (11-2004)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 10-12-2004