BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Rạch Sỏi
(Wat Sirivansa Suriya)

36 Cao Thắng, KP 3, Phường Vĩnh Lợi,  Rạch Sỏi,
Tx. Rạch Giá, Việt Nam


Source: Bình Anson (12-2003)

 Source: Bình Anson (1-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 20-02-2007