BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Rạch Tía

Ấp An Hiệp, Xã Định An,
Huyện Gò Quau, Kiên Giang.


Photos: Huyền Thanh (2009)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 15-04-2009