BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Chùa Sam-rông Ek

Khóm 6, Phường 8 (Quốc lộ 53), Thị xã Trà Vinh


Source: Võ Văn Tường, "Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam" (Hanoi, 1994)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]
last updated: 12-08-2005