BuddhaSasana Home Page

Vietnamese, with Unicode Times font


Tịnh thất Siêu Lý

Ô Môn, Huyện Thốt Nốt, TP. Cần Thơ


Source: Mai Lan (07-2005)

 

 Source: Bình Anson (01-2007)


[Hình ảnh Phật giáo][Thư Mục]

last updated: 21-01-2007